SPOFF = Svar På Ofta Förekommande Frågor

Hong Kong Limited

Den mest förekommande företagsformen i Hong Kong är ”Limited” som kan jämföras med ett svenskt ab eller engelskt Ltd, i den meningen att ägarna inte har något personligt ansvar för företagets eventuella skulder.

Registrering

  1. Minst en aktieägare
  2. Minst en direktör, kan också vara aktieägare
  3. Bolagssekreterare i HK
  4. Registered Office, bolagsadress i Hong Kong
  5. Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD
Vi tillhandahåller både bolagssekreterare och Registered Office
Vi har professionell bolagssekreterare som ser till att bolaget följer lokal lagstiftning i Hong Kong. Bolagsservice i Hong Kong innebär att vi ser till att begärda dokument kommer in i tid till myndigheterna och ser till att bolaget uppfyller alla rättsliga skyldigheter, att det förblir i en ”Good Standing”. Bolagssekreterare ingår i bolagspaketet

Vi erbjuder en av de mest prestigefyllda adresserna i Hong Kong.
Virtual Office en bolagsadress som är bolagets officiella adress gentemot myndigheter, banker, etc.
Du får använda adressen fritt, på hemsidan, visitkort, brevpapper, osv.

Behöver du byta adress? Kontakta oss!

Registreringstid av HK Ltd med föreslaget bolagsnamn tar i regel ett par arbetsdagar, räknat från det vi mottagit betalning och konfirmerade registreringsuppgifter.
Därefter mailat vi dokument som ska signeras och skickas till Hong Kong.

Vi försäkrar att all registrering respektive tjänster blir rätt genomförda, med rätt handlingar till respektive myndighet. Vi följer de lagstadgade föreskrifterna som gäller för detta i Hong Kong.

Välutbildad personal möter upp dig i HongKong och ger dig goda råd inför framtiden!

Vi har komplett bolagsservice, redovisning, juridik, översättning kinesiska till engelska och vice versa.
Kort och gott, oavsett ditt behov så har vi en lösning.

Ltd är en förkortning av Limited.
Dock måste man ange Limited i alla handlingar till myndigheter. Ltd kan endast användas för affärsaktiviteter.

There is no VAT or any other sales tax in Hong Kong.
There is no GST or any other sales tax in Hong Kong.

Övrigt

Helt naturligt så efterfrågar banken en Business Plan – KYC
Vi kan hjälpa dig att öppna upp ett företagskonto med kontokort, utan att du behöver besöka Hong Kong.

Onshore bankkonto är beläget i samma jurisdiktion där företaget är inrättat.

Offshore bankkonto hänvisar till ett bankkonto som öppnats i en annan jurisdiktion än där företaget är etablerat.

Exempel, ett företag som är etablerat i Hong Kong kan ha ett offshore-konto i Schweiz, UK, Singapore, Vincent, osv.

Se flertal banker som du kan öppna direkt online!

Anonym styrelse i Hong Kong Limited
En anonym styrelse och en aktieägarlösning är att man sätter upp ett anonymt holdingbolag i ett annat land, som ni ensamt äger och kontrollerar. Holdingbolaget tar sedan platsen som styrelse och aktieägare till Hong Kong bolaget.

En anonym styrelse och aktieägarlösning
Denna tjänst kallas för Nominee Services by a Confident Offshore Company

Hong Kong och Kina är två separata skatteområden.
Verksamheten i Kina räknas inte som källa till medel i Hongkong.
Man kan göra affärer med Kina utan att HK Ltd beskattas…

Kinesiska till Engelska
Engelska till Kinesiska 

Vi kan kinesiska lagar, anlita oss för uppdraget och vi hanterar all kontakt med myndigheter och ser till att registreringen genomförs korrekt.

Vi behärskar alla aktuella redovisningsprinciper samt lagar och regler på området.