Registreringsavgift för Hong Kong bolag

Försäkran om registrering

Trygghet & Säkerhet
Vi följer lagstadgad föreskrifter som gäller för bolagsbildning i Hong Kong.
Vi försäkrar att er registrering av HK Limited med respektive tjänster blir rätt genomförd.
Dokument och avgifter skickas till respektive myndighet.
Du behöver inte resa till HK, registrering sker online.
Pris för registreringen är ett engångsbelopp, inga andra avgifter tillkommer!

Avgift för registrering

Registreringsavgift: US$1.400 är en engångskostnad och inkluderar allt enligt dokument nedan.
Vid behov tillkommer bolagsadress och företagskonto:
1. Bolagsadress i HK (Premier Package) US$430 gäller i 12 månader (se specifikation)
Har ni egen adress i Hong Kong då måste den anges vid registrering.
2. Företagskonto (frivilligt)  US$ 250 (se specifikation)
3. Original skickas med kurirpost $80
Summering inklusive ovannämnda tjänster: 1.400 (+430 +250) +80 = ($2.160)

Registrering av Hong Kong Limited görs online

 • Fyll i dina/era registreringsuppgifter
  maila oss en passkopia + adressverifikation eller personbevis på engelska
  (Efter registrering, skickas vidimerad kopia till HK tillsammans med signerade bolagsdokument)
 • Vi kontrollerar bolagsnam och uppgifterna…
 • Efteråt konfirmerar du/ni att allt stämmer…
 • Betala, inom ett par dagar är bolaget registrerat och färdigt att tas i bruk!
 1. Kurirpost
  Vi mailar en kopia på alla bolagshandlingar och skickar originalen med kurirpost US$70
 2. Besöker du oss i HK?
  Då kan du hämta dina bolagshandlingar på kontoret.

I behov av hjälp? Ring vår hotline!
Tel: 08-559 213 23 | WhatsApp

Specifikation på registrering

To Professional services rendered in connection with the incorporation of a Hong Kong company, including preparation of the first director resolution, appointment of directors shareholders, Register of Directors and Register of Members, Issuance of Share Certificate and preparing of company seal and two company chops and all matters incidental thereto.

To professional services rendered in providing Hong Kong Registered Office and Company Secretary in order to comply with Hong Kong Law.

Payable to Business Registration Office, Hong Kong Government for renewal of annual business registration certificate.

To professional services rendered in preparing and filing of Annual Return, Resolution in Writing of Annual General Meeting, ”NIL” Profit Tax Return and ”NIL” Employer Tax Return. All the government fee is included.

To professional services rendered in providing Designated Representative to meet the new Anti Money Laundering law requirement and to prepare a set of Significant Controller Register and documents for Government inspection.

Se specifikation på vad som ingår vid en fullständig registrering!

Registrera Hong Kong Limited online!
Registrera era uppgifter snabbt och enkelt. Gå till registrering!