Avtal & Villkor

Lagenlig registrering av HK Limited

Garanti: Vi garanterar en komplett och lagenlig genomförd registrering av Hong Kong Limited och att avgift betalas in till myndigheter i Hong Kong.
Vidare säkerställer vi att våra tjänster och produkter är enligt det vad som påtalas på sajten.
Din beställning är endast bindande när vi påbörjat en tjänst och betalning erhållits.

Avtal – Ingen bindningstid.
Du nyttjar tjänsten/tjänsterna så länge du själv vill.
Förnyelse av avtal
Avtal för våra tjänster förnyas varje 12 månaders period. Betalning ska vara oss tillhanda 30 dagar innan avtalets/avtalens utgång
Om inte annat uppges då sker betalning till Business Consultation Group Ltd, traditionell banköverföring eller med kontokort.
Uppsägning av avtal
Om ni utav någon anledning inte önskar fortsätta med vår tjänster eller bolagsadress då är det er skyldighet att omgående rapportera er nya adress till myndigheterna i Hong Kong.
ID-handling och adressverifikation
Om du/ni underlåter dig/er att skicka oss begärd id-handling och adressverifikation, måste vi enligt lagen om money laundering efter 30 dagar säga upp avtalet/avtalen och detta rapporteras då till myndigheterna i Hong Kong. Dock kan tjänsterna återaktiveras (inom 12 månader) om/när vi erhåller begärda handlingar. Det registrerade HK bolaget kvarstår alltid i din/er ägo.
Vidarebefordran av post
Post vidarebefordras till adress ni uppger vid registrering, alternativ att vi skannar in posten
Dock kan vi efter det vi erhållit verifierade uppgifter vidarebefordra  posten till valfri adress, ex en boxadress.
Tredje part
Business Consultation Group Ltd kan under inga omständigheter hållas ansvarig när tredje part anlitas för diverse tjänster eller produkter.
Vid en eventuell reklamation ska en kommunikation endast vara mellan er och respektive uppdragsgivare. Dessutom kan vi inte hållas som ansvariga om ni underlåter er, oavsett anledning, att inte skicka begärda handlingar och dokument som efterfrågas för respektive tjänst eller om ni gett oss inkorrekta eller vilseledande uppgifter. Vidare kan vi inte hållas som ansvariga om en bank skulle avslå er ansökan om bankkonto, vid ett eventuellt avslag är det er egen skyldighet att föra en dialog med respektive bank.
Tryckfel
Vi reserverar oss för s.k. tryckfel och felprissättningar (ex: valutakurs) på sajten och förbehåller oss rätten att avslå order.
GDPR  (General Data Protection Regulation)
Enligt GDPR måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras av Business Consultation Group Ltd i egenskap av personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, vid en eventuell kreditprövning, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för Business Consultation Group Ltd och dess närstående sajter.
Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ges inte ut till tredje part.
Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har alltid rätt att begära att Business Consultation Group Ltd ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig. Genom att godkänna Business Consultation Group Ltd köpvillkor/orderavtal samtycker du till ovanstående.

Bolagsregistrering.biz Juridiskt namn Business Consultation Group Ltd Comp No: 14443819 DUNS: 230061636

  1. I am / We are the beneficial owner(s) of the Company
  2. The Company will not be used for the following activities: Trading in arms, weapons or amunitions; pornography; gambling and the illegal activities in Hong Kong or in the country of business.
  3. The Company will not be used for financial business involving the solicitation of funds from the general public: Offering investment advice to the general public; the management of investments other than the property of the company or the operation and administration of collective investment schemes.
  4. I am not prohibited under the laws of any country by reason of being a minor or otherwise disqualified from being a party to a contract: I am not and have never been an undischarged bankrupt; my assets are sufficient to meet the current or expected demands of my creditors; I have never been disqualified from acting as a director in any jurisdiction or been imprisoned or found guilty of any criminal offence (other than a motoring offence carrying a non custodial sentence) or been proven to have acted in a fraudulent or dishonest manner in any civil proceedings, I have never been subject to a judicial or other official enquiry and I am not resident in a country subject to any embargo imposed by the Security Council of the United Nations or Hong Kong.
  5. No refunds will be given after confirmation