Bolagsskatt för Hong Kong bolag

Skattefri vinst i Hong Kong

Om bolagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, då anses vinsterna vara skattefria! (Se specifikation!)

Inkomstkällan

Inkomstkällan är där aktiviteterna har utförts.
1. Om de har utförts i Hong Kong, då beskattas de i Hong Kong.
2. Men om företagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, då anses vinsterna vara skattefria.
Detta gör Hong Kong till ett oerhört viktigt verktyg för skatteplanering inom handelssektorn.

Skattesatser i Hong Kong
Vinster i Hong Kong bolag

Beskattning på territoriell basis

Hong Kong är ett av få länder i världen som beskattar på territoriell basis. Om bolagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, då anses vinsterna vara skattefria. De flesta länder beskattar företags vinster oavsett från vilket land de härrör. Till skillnad från många andra länder i Asien, så råder rörelsefrihet för kapital. Reavinster, utdelningar och ränteintäkter är skattefria. *There is no VAT, GST or any other sales tax in Hong Kong. VAT = Value Added Tax | GST = Goods and Services Tax
  • 8.25% = <HK$2000.000
  • 16.5% = >HK$2000.000
  • 15% bolag som inte är inkorporerade
  • 2%-17% för löner

Faktorn som avgör vinsterna

Faktorn som avgör vinsternas härkomst, är vanligtvis den plats där avtal om köp/försäljning genomförs. Med ”genomförs” menas inte enbart den plats där kontrakten är juridiskt upprättade, utan omfattar också
förhandling, ingående och genomförande av villkoren i avtalen.
Om ett företag tjänar provision genom att säkra köpare för produkter, är det verksamheten mellan de två huvudmännen som ger upphov till provisionsintäkterna.

Affärer med Kina?

Hong Kong och Kina är två separata skatteområden.
Verksamheten i Kina räknas inte som källa till medel i Hongkong.
Man kan göra affärer med Kina utan att HK Ltd beskattas…

Tabell beskattning på territoriell basis

Beskattningsgrund Beskrivning
Territoriell basis Endast intäkter som genereras från eller inom Hong Kong beskattas.
Beskattade intäkter Intäkter som kommer från affärsverksamhet eller anställda i Hong Kong.
Skattefria intäkter Intäkter som genereras utanför Hong Kong och inte har koppling till affärsverksamhet eller anställda i Hong Kong.
Exempel på beskattningsbar intäkt Försäljning av varor eller tjänster till kunder i Hong Kong.
Exempel på skattefri intäkt Försäljning av varor eller tjänster till kunder utanför Hong Kong.