Enkla krav för registrering

Dessa krav ska uppfyllas

Bolaget kan ägas till 100% av juridisk person eller en utländsk medborgare, oavsett nationalitet, man behöver INTE vara bosatt i HK.
Krav för registrering

  1. Minst en aktieägare
  2. Minst en direktör, kan också vara aktieägare
  3. En bolagssekreterare (ingår)
  4. Registered Office (ingår), bolagsadress i Hong Kong
  5. Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD
Registrera Hong Kong Limited

Vad ingår vid registrering?

Bolagsdokument | Sekreterare | Bolagsadress i HK
Vi kan även hjälpa till med att öppna bankkonto online
Allt under ett tak, redovisning, konsultation, uppdateringar, etc.

Vi försäkrar att din registrering av HK Limited med respektive tjänster blir rätt genomförd, med korrekta handlingar och avgifter till respektive myndighet.