08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering bolag@bolagsregistrering.biz
Starta Hong Kong bolag

Starta Hong Kong bolag

Att starta Hong Kong bolag har aldrig varit lättare Vi guidar dig genom varje fas av bolagsregistreringen och hjälper till att optimera ditt bolagsbildande Registrering av ett Hong Kong bolag är bara början, du behöver mer än bara bolagsdokument! Vi finns till för att även hjälpa dig efter registreringen.
Service Hong Kong

Service Hong Kong

Välutbildad personal möter upp i Hong Kong * Bolagsadress till Hong Kong Limited * Redovisning för Hong Kong Limited * Bankkonto till Hong Kong bolag Komplett bolagsservice
Offshore konto online

Offshore konto online

Öppna bolagskonto krävs att man är på plats i Hong Kong Vi bistår med bolagskonto utan krav att vara på plats! HK bolag, Offshore bolag och bolag som inte är registrerade inom EU eller ägare som inte är bosatta inom EU VISA och/eller MasterCard, för varje person i företaget
Starta Hong Kong bolag

Bolagsbildning i HK

Starta Hong Kong bolag på 1 dag
med bolagsadress & bankkonto…

Bolagsservice i Hong Kong

Bolagsservice i HK

Omfattar allt som berör
Hong Kong och HK bolag…

Bolagsadress i Hong Kong

Bolagsadress i HK

Vi erbjuder bolagsadress på en prestigefylld gata i Hong Kong…

Bolagskonto offshore bolag

Bolagskonto i HK

Vi hjälper till med att öppna bankonto för bolaget i HK…

Varför registrera Hong Kong bolag?

En av Hong Kongs huvudfördelar är att det inte anses vara ett skatteparadis. Hong Kong är mer känt för att vara ett stort, etablerat och ledande finanscenter. Hong Kong är ett av få länder i världen som beskattar på territoriell basis. Till skillnad från många andra länder i Asien, så råder rörelsefrihet för kapital. Fördel Hong Kong bolag!
Det är en låg kostnad för registrering och underhåll av ett Hong Kong bolag. För att registrera bolag i Hong Kong behöver du inte vara fysiskt närvarande, du skickar dokument som stryrker din identitet. Bolaget kan ägas till 100% av juridisk person eller en utländsk medborgare, oavsett nationalitet. Registrera Hong Kong bolag!
Skattefria vinster De flesta länder beskattar företags vinster oavsett från vilket land de härrör. Skatt för Hong Kong bolag om bolagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, då anses vinsterna vara skattefria. Skatt i Hong Kong!
Kortfattad information om Hong Kong bolag och förtydligande. Info om Hong Kong bolag!

Registrera HK Limited

Registreringsuppgifter
för ett Hong Kong Limited

Bolagsservice för Hong Kong bolag

Våra tjänster

Redovisning

Redovisning för Hong Kong bolag
Vi behärskar alla aktuella redovisningsprinciper
samt gällande lagar och förordningar som råder…

Bolagsadress

Bolagsadress till Hong Kong Limited
Ett Hong Kong bolag måste ha en en fysisk adress i Hong Kong…

Personal

Välutbildad personal möter upp i Hong Kong
Oavsett om du behöver rådgivning, konsultation
eller hjälp med översättning…

Starta Hong Kong bolag på en dag

  • Både fysisk och juridisk person kan registrera ett Hong Kong bolag
  • Enkel och snabb procedur att registrera Hong Kong bolag
  • Inga minimikrav för aktiekapital
  • HK är en av världens mest etablerade och pålitliga finansiella centra
  • Vi bistår med bolagsadress och bankkonto i Hong Kong
  • Vi bistår med varierande redovisningstjänster
  • Vi bistår med varierande juridiska tjänster
  • Engelskan är det officiella språket!
  • Vi finns på plats i Hong Kong!
  • Du behöver inte ens vara i Hong Kong…

Personal i Hong Kong

Välutbildad personal möter upp dig i HK
och ger dig goda råd inför framtiden…

Bolagsservice HK bolag

Vår bolagsservice omfattar kort och gott allt som berör Hong Kong och HK bolag…

Bankkonto i Hong Kong

HK har ett utmärkt banksystemet
och en utmärkt infrastruktur…

Skattesatsen på vinsten

Om bolagets verksamhet har utförts utanför HK,
då anses vinsterna vara skattefria…

Need help to open bank account?

Opening Corporate Bank Account has become one of the biggest problems lately.
To choose the right bank is one of the most important steps to the success of your business.
We have a solution for you!

We help you to open account in many banks without personal visit and to open Corporate Account or Personal Account with minimum waiting and minimum paperwork.