Starta Hong Kong bolag

Ert HK Limited kan vara färdigt att tas i bruk inom några dagar!
En officiell företagsadress i Hongkong och företagskonto ingår!

Hong Kong Limited

Vi registrerar Hong Kong Limited

Skattefria vinster i HK
Har företagets verksamhet utförts utanför Hong Kong, då anses vinsterna vara skattefria. Ett oerhört viktigt verktyg för skatteplanering inom handelssektorn.

Fördel HK Limited

Kan ägas till 100% av juridisk person eller en utländsk...

Skatt i Hong Kong

Verksamhet som utförs utanför HK då är vinsterna skattefria...

Business Account

Öppna företaskonto online för HK Ltd utan personligt besök...

Registreringsavgift

Starta Hong Kong Ltd med bolagsadress & företagskonto…

Bolagsadress i HK

Bolagsadress på en prestigefylld postadress i Hong Kong…

Redovisning HK Ltd

Bokföring, bokslut, konsultation, support, under allt samma tak...

Businessopportunity in Hong Kong

Reavinster och utdelningar

Reavinster, utdelningar och ränteintäkter är skattefria.
Tack vare systemet med territoriell beskattning av utländsk källa, är vinsten inte föremål för inkomstskatt i Hong Kong.
Vad är fördelar med Hong Kongs frizone, frihandelszon?

  • 8.25% = <HK$2000.000
  • 16.5% = >HK$2000.000
  • 15% bolag som inte är inkorporerade
  • 2%-17% för löner

*Finns ingen moms eller varu- och tjänstebeskattning i HK
VAT = Value Added Tax | GST = Goods and Services Tax

Registrera HK bolaget online

Våra tjänster för HK bolag

Foretagskonto till Hong Kong Limited