Bolagsdokument för Hong Kong bolag

Vilka bolagsdokument ingår vid registrering?

Vi ger dig en omfattande service för att få ditt nya Hong Kong Limited rätt och lagligt redan ifrån början och du har alltid bästa stöd och en kontinuerlig support ifrån vår utmärkta kundservice i Hong Kong. Dessvärre så bortser en del agenter för bolagsbildning detta och färdigställer inte de kompletta uppgifterna som krävs. Detta är dina bolagsdokument.

Incorporation Form

Incorporation Form (Company Limited by Shares) = Registreringsuppgifter
Där bl. a. bolagsnamn, bolagets adress, aktiekapital, ägare/aktieägare, bolagssekreterare framgår.
Signeras och skickas till Hong Kong!

Certificate of Incorporation

Certificate of Incorporation = Registreringsbevis
Organisationsnummer och datum när bolaget registrerades

Articles of Association

Articles of Association = Bolagsordning
+17 sidor,
beroende på hur många aktieägare osv.

Business Registration Ordinance

Business Registration Ordinance = Enkel översättning, verksamhetstillstånd
Framgår certifikat nummer, datum, bolagets namn och adress i Hong Kong

Share Certificate

Share Certificate = Aktiebrev
Ägare/delägare i bolaget
Signeras och skickas till Hong Kong!

Övriga dokument som signeras

Efter registreringen mailar vi uppgifter som ska signeras och skickas till Hong Kong (enkel översättning)
Compliance Questionnaire = Frågeformulär, First Resolution = Intyga uppgifterna i Articles of Association,
Register of Significant Controllers = Signifikant kontroll över bolaget.
Pass och adressverifikation ska vara vidimerad
Anledning till att dessa skickas till Hong Kong är att dokument måste finnas på adress där bolaget är registrerat.