08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering bolag@bolagsregistrering.biz

Skatt på i Hong Kong bolag

Skattesatsen på vinst i ett Hong Kong bolag
Skatt för Hong Kong bolag om bolagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, då anses vinsterna vara skattefria

Skatt 16,5% eller skattefritt?

Skattesatsen på vinst i Hong Kong bolag är 16,5% bolaget påverkas endast av skatten på företagets vinst.
Om de har utförts i Hong Kong, då beskattas de i Hong Kong, men om företagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, så anses vinsterna vara skattefria.

Inkomstkällan och hur den beskattas

Inkomstkällan är där aktiviteterna har utförts.
Om de har utförts i Hong Kong, då beskattas de i Hong Kong.
Men om företagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, då anses vinsterna vara skattefria.
Detta gör Hong Kong till ett oerhört viktigt verktyg för skatteplanering inom handelssektorn.

Skatt i Hong Kong

Reavinster, utdelningar och ränteintäkter är skattefria.

Tack vare systemet med territoriell beskattning av utländsk källa, är vinsten inte föremål för inkomstskatt i Hong Kong. Reavinster, utdelningar och ränteintäkter är skattefria.

Faktorn som avgör vinsterna

Faktorn som avgör vinsternas härkomst, är vanligtvis den plats där avtal om köp/försäljning genomförs.
Med ”genomförs” menas inte enbart den plats där kontrakten är juridiskt upprättade, utan omfattar också
förhandling, ingående och genomförande av villkoren i avtalen.
Om ett företag tjänar provision genom att säkra köpare för produkter, är det verksamheten mellan de två huvudmännen som ger upphov till provisionsintäkterna.

Affärer med Kina?

Det är fullt tillåtet att göra affärer med Kina utan att Hong Kong bolaget beskattas…

Vi finns i HK

Välutbildad personal
möter upp dig i HK
och ger dig goda råd
inför framtiden…