Skattefri vinst i HK LTD

Om bolagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, då anses vinsterna vara skattefria

Inkomstkällan är där aktiviteterna har utförts.

1. Om de har utförts i Hong Kong, då beskattas de i Hong Kong.
2. Men om företagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, då anses vinsterna vara skattefria.
Detta gör Hong Kong till ett oerhört viktigt verktyg för skatteplanering inom handelssektorn.

Service & Tjänster

Hong Kong

Reavinster och utdelningar

Reavinster, utdelningar och ränteintäkter är skattefria.
Tack vare systemet med territoriell beskattning av utländsk källa, är vinsten inte föremål för inkomstskatt i Hong Kong.

Skattesatser i HK

  • 8.25% = <HK$2000.000
  • 16.5% = >HK$2000.000
  • 15% bolag som inte är inkorporerade
  • 2%-17% för löner

Om bolagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, då anses vinsterna vara skattefria.
*There is no Value Added Tax, VAT, GST
or any other sales tax in Hong Kong.

Faktorn som avgör vinsterna

Faktorn som avgör vinsternas härkomst, är vanligtvis den plats där avtal om köp/försäljning genomförs. Med ”genomförs” menas inte enbart den plats där kontrakten är juridiskt upprättade, utan omfattar också
förhandling, ingående och genomförande av villkoren i avtalen.
Om ett företag tjänar provision genom att säkra köpare för produkter, är det verksamheten mellan de två huvudmännen som ger upphov till provisionsintäkterna.

Affärer med Kina?

Hong Kong och Kina är två separata skatteområden. Verksamheten i Kina räknas inte som källa till medel i Hongkong. Man kan göra affärer med Kina utan att HK Ltd beskattas…
Avgör vinsterna

Skattefria vinster för HK LTD

"En av Hong Kongs huvudfördelar är att det inte anses vara ett skatteparadis och är mer känt för att vara ett stort, etablerat och ledande finanscenter. Hong Kong är ett av få länder i världen som beskattar på territoriell basis "

Redovisning HK bolag