08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering bolag@bolagsregistrering.biz

Registrera bolag i Kina

Bolag i Kina

Registrera bolag i Kina, Mittens Rike
Kina är idag världens näst största ekonomi med en växande konsumentmarknad.
Kina är ett land i snabb förändring, vilket gäller inte minst landets lagar, regler och övriga förhållanden.

Registreringstid

Registreringstid för ett Kinesiskt bolag
Räkna med mellan 3-6 månader för att registrera ett Kinesiskt bolag
Byråkratin i Kina är inte lika välfungerande som i väst. I praktiken innebär detta att det är omöjligt eller mycket svårt att få svar på viktiga frågor rörande regler och hur man ska gå tillväga för att registrera ett företag. En typisk situation är att man får ett svar från en tjänsteman och sedan ett helt annat från en annan tjänsteman. Vi kan kinesiska lagar, anlita oss för uppdraget och vi hanterar all kontakt med myndigheter och ser till att registreringen genomförs korrekt. Kontakta oss bolag@bolagsregistrering.biz

WFOE

Wholly Foreign Owned Enterprise – WFOE
Tilläts i samband med att Kina gick med WTO och kräver inte någon kinesisk delägare. Detta är den vanligaste bolagsform för utländska företag och privatpersoner som driver en verksamhet i Kina.

 • Limited Liability (begränsat ansvar)
 • Kapitalkrav 500.000 kr
 • Kräver ingen kinesisk delägare
 • Begränsningar och restriktioner inom vissa brancher
 • Fungerar bra för mindre företag

JV

Joint Venture – JV
Detta är den vanligaste bolagsform för utländska företag och privatpersoner som driver en verksamhet i Kina. Kräver inte någon kinesisk delägare, men en partner behövs.

 • Kräver en kinesisk partner
 • Limited Liability (begränsat ansvar)
 • Båda parter avgör hur mycket kapital som skall skjutas till av vardera bolag
 • Kan ingås mellan utländskt företag / individ och kinesiskt företag (dock ej individ)
 • Används oftast av större företag som söker en partner i Kina för att få tillgång till områden som är begränsade för utländska företag och investerare.

FIPE

Foreign Invested Partnership Enterprise – FIPE
En bolagsform som fortfarande är i ett teststadium, introducerades år 2011
Denna typ av bolag kräver generellt sett lägre kapital och framförallt kan en utländskt individ ingå i partnerskap med en kinesisk individ (ej bolag).

 • En partner kan ha Limited Liability (begränsad) den andra är unlimited (obegränsad) fungerar i övrigt som ett WFOE
 • Kan ingås mellan utländskt företag / individ
  och kinesiskt företag / individ (till skillnad från JV)
 • Kan ingås mellan utländskt företag / individ
  och utländskt företag / individ (till skillnad från JV)
  Krav att det finns minst en utländsk individ och det är alltså inget krav på att man har en kinesisk partner
Kina är idag Sveriges största handelspartner i Asien
Kina är idag Sveriges största handelspartner i Asien. Handeln med Kina har ökat stadigt de senaste åren, mycket till följd av Kinas tillträde till Världshandelsorganisationen (WTO) år 2001. Förutom de cirka 10 000 svenska företag som bedriver handel med Kina finns drygt 500 svenska företag med verksamhet på plats i Kina.

År 2015 uppgick Sveriges totala export till Kina till 45,2 miljarder SEK, vilket var en ökning med 13,3 procent jämfört med året innan. Detta motsvarar 3,8 procent av Sveriges totala export och gör Kina till Sveriges tionde största exportmarknad. Maskiner och apparater var den enskilt största posten, 34 procent, av den svenska exporten till Kina år 2015 med ett totalt värde av 14,4 miljarder SEK. Även andra varor såsom medicinska och farmaceutiska produkter, transportmedel, organiska kemikalier, papper, järn och stål, utgör en stor del av exporten. Tjänsteexporten ökade med hela 84 procent 2015 och uppgick till ett värde av 13,6 miljarder SEK.

Import från Kina
Importen från Kina uppgick 2015 till 69,3 miljarder SEK, vilket var en ökning med 16 procent jämfört med året innan. Detta motsvarar 6 procent av Sveriges totala import och gör Kina till Sveriges sjätte största avsändningsland. Sverige har ett handelsunderskott gentemot Kina. Även vid import är kategorin maskiner och apparater den enskilt största posten med ett totalt värde om 26,5 miljarder SEK, motsvarande 38 procent av importen. Kläder är den näst största kategorin, där värdet uppgick till 10,9 miljarder SEK.

Statistiken som framgår ovan kan inte betraktas som fullständig eftersom att många svenska företag producerar sina produkter på plats i Kina eller exporterar till Kina via ett tredje land.
Källa: swedenabroad

BSO
Business Support Office – BSO
Vill man snabbt komma in och testa sin tjänst eller produkt på den Kinesiska marknaden är att använda sig av BSO, en affärsinkubator. Det är en effektiv genväg att komma in på den kinesiska marknaden som sparar in mycket tid och kapital.
 Registrera bolag i Kina
Svensk ambassad
Sveriges ambassad i Peking
Se reseinformation till Kina och andra bestämmelser!

Business Account med MasterCard
E-handelsplattformar
som stöder Stripe, PayPal, Amazon…

Varför anlita oss?

Vi kan kinesiska lagar, anlita oss för uppdraget och vi hanterar all kontakt med myndigheter och ser till att registreringen genomförs korrekt.