Kostnad för bolagsadress i Hong Kong

Premier Package: Ingen deposition krävs. Undantag: Vid vidarekoppling av fjärrsamtal, deposition på US$ 300.
Använd bolagsadressen fritt, på bolagets hemsida, visitkort, brevpapper, osv.
* Bolagsadress i Hong Kong ingår när vi registrerar ert bolag

Golden Package

Virtual Office Services
$ 480 12 månader
 • Delat telefonnummer som besvaras av en receptionist.
 • Receptionist svarar INTE med ERT bolagsnamn
  Vi vidarebefordrar informationen i ett mail
 • Delat faxnummer
  Vidarebefordran till en angiven e-postadress
 • A. Posthantering med vidarebefordran veckovis
  till önskad adress, oavsett land
 • B. Eller en säker förvaring på kontoret i HK
  där du då kan hämta upp din post.
Popular

Premier Package

Virtual Office Services
$ 1,050 12 månader
 • Unikt telefonnummer som besvaras av en receptionist.
 • Vi svarar i telefon med ERT bolagsnamn
  Vi kan även vidarekoppla till förvalt mobil-, eller telefonnummer.
 • Unikt faxnummer
 • Faxmottagning och vidarebefordran
  till en angiven e-postadress
 • A. Posthantering med vidarebefordran veckovis
  till önskad adress, oavsett land
 • B. Eller en säker förvaring på kontoret i HK
  där du då kan hämta upp din post.
Proffs