08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering bolag@bolagsregistrering.biz

Lathund om HK Ltd

Hong Kong Limited

Den mest förekommande företagsformen i Hong Kong är ”Limited” som kan jämföras med ett svenskt ab eller engelskt Ltd, i den meningen att ägarna inte har något personligt ansvar för företagets eventuella skulder.

Vem kan äga ett Hong Kong Limited?

Bolaget kan ägas till 100% av juridisk person eller en utländsk medborgare, oavsett nationalitet. Engelskan är det officiella språket all rapportering och viktig information är på engelska.

Det har aldrig varit lättare att registrera ett Hong Kong bolag
med ett Business Account och MasterCard.

Registrera företagsuppgifterna för HK bolaget enkelt direkt online!

SPOFF

Svar På Ofta Förekommande Frågor

Bankkonto i HK
Vi erbjuder två alternativ:
1. Öppna Business Account med MasterCard direkt online
2. Du besöker oss i HK och vi bokar ett möte med en bankmanager
Bolagsskatt i Hong Kong
Bolagsskatten i Hong Kong är 16,5% bolaget påverkas endast av skatten på företagets vinst. Har det utförts i Hong Kong, då beskattas de i Hong Kong, men om företagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, så anses vinsterna vara skattefria.
Hongkong har följande skattesatser:

  • 16.5% for companies
  • 15% for unincorporated businesses
  • 2%-17% for salaries

Se specifikation Skatt Hong Kong bolag

Bolagssekreterare
Vi har professionell bolagssekreterare som ser till att bolaget följer lokal lagstiftning i Hong Kong.
Bolagsservice i Hong Kong innebär att vi ser till att begärda dokument kommer in i tid till myndigheterna och ser till att bolaget uppfyller alla rättsliga skyldigheter, att det förblir i en “Good Standing”.
Krav vid registrering
Krav för registrering

  1. Minst en aktieägare
  2. Minst en direktör, kan också vara aktieägare
  3. Bolagssekreterare i HK
  4. Registered Office, bolagsadress i Hong Kong
  5. Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD

Vi tillhandahåller både bolagssekreterare och Registered Office

Registreringstid
Registreringstid av HK Ltd med föreslaget bolagsnamn tar i regel en arbetsdag, räknat från det vi mottagit betalning och konfirmerade registreringsuppgifter.
Garanterad registrering
Vi försäkrar att all registrering respektive tjänster blir rätt genomförda, med rätt handlingar till respektive myndighet. Vi följer de lagstadgade föreskrifterna som gäller för detta i Hong Kong.
Personal i Hong Kong
Välutbildad personal möter upp dig i HongKong och ger dig goda råd inför framtiden!
Skyddad företagsinformation
Hong Kong bolag kan ha en skyddad företagsinformation från offentliga uppgifter via ett offshorebolag.
Alla bolag som är registrerade offshore har en personlig integritet och ges därför inte ut i offentliga uppgifter, skyddad företagsinformation. Se vidare Anonym styrelse!
FATF = Financial Action Task Force
Financial Action Task Force
Penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF)
Financial Action Task Force (FATF) är ett mellanstatligt organ som bekämpar penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

FATF har antagit 40 rekommendationer med krav på finansiella företag att vidta åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för sådana ändamål.

Genom återkommande utvärderingar kontrollerar FATF att medlemmarna följer dessa rekommendationer. FATF publicerar kontinuerligt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

———–In English————————————————-
The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body established in 1989 by the Ministers of its Member jurisdictions. The objectives of the FATF are to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system. The FATF is therefore a “policy-making body” which works to generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms in these areas.

FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act
Foreign Account Tax Compliance Act
Finansiella institut (banker och kapitalförvaltare med flera) runt om i världen ska pga av den amerikanska lagen FATCA lämna uppgifter om amerikanska personers och företags kapitalinkomster och kapitaltillgångar till den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS Internal Revenue Service.

För att underlätta för de svenska finansiella institut som ska lämna dessa uppgifter har Sverige ingått ett avtal med USA, det så kallade FATCA-avtalet. Avtalet innebär att dessa företag lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket som därefter överför informationen till IRS.

———–In English——————————————————–
The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is intended to detect and deter the evasion of US tax by US persons who hide money outside the US. FATCA creates greater transparency by strengthening information reporting and compliance by providing rules around the processes of documenting, reporting and withholding on a payee These rules not only impact the financial services sector, but also affect many entities outside of the traditional financial services sector with operations both in and outside of the United States.

* 20,000 Americans have renounce the citizenship since President Obama signed it into law in 2010

Service & Tjänster

Oavsett vad du är i behov av så har vi en lösning, besök våra tjänster som vi erbjuder! Se specifikation!

Starta Hong Kong bolag
Komplett registrering
Se vad som krävs och vad som ingår vid registreringen samt prisuppgift.
Se specifikation!

Vi har en enkel och en snabb handläggning!
Du kan registrera ett LTD utan att vara i HK
Registrera företagsuppgifterna direkt online!

Varför registrera HK Ltd?

En av Hong Kongs huvudfördelar är att det inte anses vara ett skatteparadis och är mer känt för att vara ett stort, etablerat och ledande finanscenter. Hong Kong är ett av få länder i världen som beskattar på territoriell basis

Registrering

HK Ltd färdigt att tas i bruk redan dagen efter.
Registrera företagsuppgifterna direkt online.
Redan imorgon kan du vara “in business!”