08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering bolag@bolagsregistrering.biz

Info om Hong Kong bolag och förtydligande

Vad krävs för att registrera ett Limited Liability (aktiebolag) i Hong Kong och skaffa ett bankkonto åt bolaget. Info om Hong Kong bolag, se vår Hong Kong lathund… • Hong Kong lathund
  Svar på de mest förekommande frågorna om Hong Kong bolag och att öppna ett bankkonto i Hong Kong
 • Bolagsskatt i Hong Kong

  Bolagsskatt i Hong Kong är 16,5% bolaget påverkas endast av skatten på företagets vinst. Har det utförts i Hong Kong, då beskattas de i Hong Kong, men om företagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, så anses vinsterna vara skattefria. Se vidare på Skattesatsen på vinst

 • Vi finns i Hong Kong

  Vi finns på plats i Hong Kong med engelsktalande personal som kan hjälpa dig med bankkonto, juridiska frågor eller övrig hjälp som du kan vara i behov av. Emellanåt har vi även svensktalande personal på plats.

 • Skyddad företagsinformation

  Hong Kong bolag kan ha en skyddad företagsinformation från offentliga uppgifter via ett offshorebolag.
  Alla bolag som är registrerade offshore har en personlig integritet och ges därför inte ut i offentliga uppgifter, skyddad företagsinformation. Se vidare Anonym styrelse

 • Bolagsservice i Hong Kong

  Vi har professionell bolagssekreterare som ser till att bolaget följer lokal lagstiftning i Hong Kong.
  Bolagsservice i Hong Kong innebär att vi ser till att begärda dokument kommer in i tid till myndigheterna och ser till att bolaget uppfyller alla rättsliga skyldigheter att det förblir i en "Good Standing".

 • Registered Office

  Ett Hong Kong bolag måste ha en Hong Kong adress, en fysisk adress i Hong Kong
  En bolagsadress, kallas för Registered Office, som är bolagets officiella adress gentemot myndigheter, banker, kunder osv. Vi erbjuder denna tjänst, se vidare info om Registered Office

 • Krav vid registrering HK bolag

  Vid registrering av HK bolag, ett Limited Liability (aktiebolag) i Hong Kong gäller dessa krav:
  1. Minimikrav en VD (Company Director)
  En Company Director behöver inte vara en Hong Kong resident.
  2. En aktieägare, kan vara VD:n eller en enskild person repektive ett bolag från något land.
  3. En bolagssekreterare, däremot måste bolagssekreteraren vara en Hong Kong resident eller en juridisk person från Hong Kong.

  Obs! Du behöver inte vara personligen på plats i Hong Kong för att starta ett Hong Kong bolag

 • Registreringstid HK bolag

  Registreringstid av HK bolag med föreslaget bolagsnamn tar i regel en arbetsdag, räknat från det vi mottagit din betalning och dina registreringsuppgifter är konfirmerade.

 • Öppna bankkonto

  För att öppna bankkonto i Hong Kong till bolaget måste du vara fysiskt närvarande, ett personligt möte med bankpersonal är ett krav. Vi hjälper dig med detta!

 • FATF

  Financial Action Task Force
  Penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF)
  Financial Action Task Force (FATF) är ett mellanstatligt organ som bekämpar penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

  FATF har antagit 40 rekommendationer med krav på finansiella företag att vidta åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för sådana ändamål.

  Genom återkommande utvärderingar kontrollerar FATF att medlemmarna följer dessa rekommendationer. FATF publicerar kontinuerligt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

  -----------In English--------------------------------------------------------------
  The Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body established in 1989 by the Ministers of its Member jurisdictions. The objectives of the FATF are to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system. The FATF is therefore a “policy-making body” which works to generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms in these areas.
  * Read more about FATF!

 • FATCA

  Foreign Account Tax Compliance Act
  Finansiella institut (banker och kapitalförvaltare med flera) runt om i världen ska pga av den amerikanska lagen FATCA lämna uppgifter om amerikanska personers och företags kapitalinkomster och kapitaltillgångar till den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS Internal Revenue Service.

  För att underlätta för de svenska finansiella institut som ska lämna dessa uppgifter har Sverige ingått ett avtal med USA, det så kallade FATCA-avtalet. Avtalet innebär att dessa företag lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket som därefter överför informationen till IRS.

  -----------In English--------------------------------------------------------
  The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is intended to detect and deter the evasion of US tax by US persons who hide money outside the US. FATCA creates greater transparency by strengthening information reporting and compliance by providing rules around the processes of documenting, reporting and withholding on a payee These rules not only impact the financial services sector, but also affect many entities outside of the traditional financial services sector with operations both in and outside of the United States.

  * 15,000 Americans have renounce the citizenship since President Obama signed it into law in 2010

Vi skräddarsyr

Vi utgår ifrån era behov och önskemål och skräddarsyr därefter en optimal lösning för ert bolag

Vi finns i HK

Välutbildad personal
möter upp dig i HK
och ger dig goda råd
inför framtiden…