Hongkong

Hongkong eller Hong Kong?

Hongkong eller Hong Kong?

Hongkong eller Hong Kong, som är den engelska benämningen, är en särskild administrativ region (SAR) i södra Kina, söder om provinsen Guangdong.
Ett av världens ledande finansiella centra
Hongkong har en marknadsekonomi som är uppbyggd kring internationell handel och är idag ett av världens ledande finansiella centra.

Hongkong och Macao
Hongkong var en brittisk besittning från 1842 till 1997 och är idag tillsammans med Macao en av två särskilda administrativa regioner i Kina. Under policyn “Ett land, två system” har Hongkong tillåtits behålla sitt eget ekonomiska och politiska system, därför kan man inte säga att Hongkong tillhör “det riktiga Kina”. Återföreningen med Kina har fungerat bra, även om vissa spänningar råder beträffande hur mycket av ett demokratiskt system som ska råda i Hongkong.

Ekonomin i Hongkong

Guangdongprovinsen och pärlflodsdeltat utgör en viktig marknad för Hongkongs tjänstebaserade ekonomi.
Dominerande sektorer i Hongkongs ekonomi är logistik, finans, turism och handel. Hongkongs regering och näringsliv söker allt närmare ekonomisk integration med södra och västra Kina.

Hongkong indelas vanligen i Hongkongön, Kowloon, Nya territorierna och de utanförliggande öarna.
Områdets administrativa centrum ligger på Hongkongöns nordsida, vid Victoriahamnen.

Kuriosa: Man får betydligt fler sökträffar på Hong Kong än Hongkong…