08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering bolag@bolagsregistrering.biz

Index för Hong Kong Ltd

Vem kan äga ett
Hong Kong Limited?

Bolaget kan ägas till 100% av juridisk person eller en utländsk medborgare, oavsett nationalitet.

Krav för registrering

  1. Minst en aktieägare
  2. Minst en direktör, kan också vara aktieägare
  3. En bolagssekreterare
  4. Registered Office, bolagsadress i Hong Kong
  5. Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD

Skatt 16,5% eller skattefritt?
Skattesatsen på vinst i Hong Kong bolag är 16,5% bolaget påverkas endast av skatten på företagets vinst. Om de har utförts i Hong Kong, då beskattas de i Hong Kong, men om företagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, så anses vinsterna vara skattefria.

Registrera företagsuppgifterna för HK bolaget enkelt direkt online!

Starta Hong Kong bolag

Bolaget kan ägas till 100% av juridisk person eller
en utländsk medborgare, oavsett nationalitet…
Se specifikation!

Fördel HK Limited

Hong Kong är ett av få länder i världen som beskattar på territoriell basis. Till skillnad från många andra länder i Asien, så råder rörelsefrihet för kapital.
Se specifikation!

Pris för registrering av HK Ltd

Komplett registrering
Vi försäkrar att all registrering respektive tjänster blir rätt genomförda, med rätt handlingar till respektive myndighet. Vi följer de lagstadgade föreskrifterna som gäller för detta i Hong Kong.
Se specifikation och pris!

Lathund om HK bolag

Lathund, snabb och enkel sammanfattning
och Svar på de mest förekommande frågorna…
Se specifikation!

Skatt i Hong Kong

Skatt för Hong Kong bolag om bolagets verksamhet har utförts
utanför Hong Kong, då anses vinsterna vara skattefria…
Se specifikation!

Business Account

Öppn företagskonto eller personkonto
direkt online, utan personligt besök…
Se specifikation!

Vi har en enkel och en snabb handläggning!
Du kan registrera ett Limited utan att vara i Hong Kong
Registrera företagsuppgifterna direkt online!

Varför registrera HK Ltd?

En av Hong Kongs huvudfördelar är att det inte anses vara ett skatteparadis och är mer känt för att vara ett stort, etablerat och ledande finanscenter. Hong Kong är ett av få länder i världen som beskattar på territoriell basis

Registrering

HK Ltd färdigt att tas i bruk redan dagen efter.
Registrera företagsuppgifterna direkt online.
Redan imorgon kan du vara “in business!”