08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering bolag@bolagsregistrering.biz

Ingår i registrering av HK Ltd

Försäkran

Vi försäkrar att all registrering respektive tjänster blir rätt genomförda, med rätt handlingar till respektive myndighet.
Vi följer lagstadgad föreskrifter som gäller i Hong Kong.

 1. Company Registration
 2. Business Certificate
 3. Office and Secretary
 4. Maintenance Fee
 5. Statutory Filing
 6. Business Account

Bolaget kan ägas till 100% av juridisk person eller en utländsk medborgare, oavsett nationalitet.
Engelskan är det officiella språket all rapportering och viktig information är på engelska.

Det har aldrig varit lättare att registrera ett Hong Kong bolag
med ett Business Account och MasterCard.

Registrera företagsuppgifterna för HK bolaget enkelt direkt online!

Bolagshandlingar

Company Registration
Company Registration and Post-Incorporation Documentation

To Professional Services rendered in connection with the incorporation of a Hong Kong company, including preparation of the first Director resolution, appointment of Directors shareholders, Register of Directors and Register of Members, Issuance of Share Certificate and preparing of company seal and two company chops (seal/stamp) and all matters incidental thereto.

Business Certificate
Business Registration Certificate

Payable to Business Registration Office, Hong Kong Government for renewal of Annual Business Registration Certificate

Office and Secretary
Registered Office and Company Secretary

To professional services rendered in providing Hong Kong Registered Office and Company Secretary in order to comply with Hong Kong Law.

Maintenance Fee
Annual Fee of providing Hong Kong Registered Office and Company Secretary.
Statutory Filing
Statutory Filing

To professional services rendered in preparing and filing of Annual Return, Resolution in Writing of Annual General Meeting, “NIL” Profit Tax Return and “NIL” Employer Tax Return.
All the Government fee is included!

Business Account
Business Account med MasterCard till HK Ltd, öppnas utan personligt besök.Du ansöker själv. Se specifikation!
Registreringsavgift HK Ltd
 1. Company Registration
 2. Business Certificate
 3. Office and Secretary
 4. Maintenance Fee
 5. Statutory Filing
 6. Business Account

Pris: US$ 1.570

Extra tjänster: Virtual Office tillkommer
Välj Golden Package eller Premier Package.

* Ladda ner prislistan i PDF format!

Dina bolagshandlingar
1. Vi mailar dig en kopia på dina bolagshandlingar
2 a. Du får originalen på kontoret i HK
2 b. Skickas med kurirpost till dig US$70
Villkor för registrering av HK Limited
Det är viktigt att du/ni är införstådda med vad som gäller för att vi ska kunna fullfölja en registrering av ditt/ert Hong Kong bolag.
Läs igenom Gällande Avtal och vår Integritetspolicy!

Extra tjänster

Virtual Office: Golden Package

2. Golden Package

Virtual Office Services
Virtuellt kontor, Registered Office, med ett delat telefonnummer som besvaras av en receptionist.

 • Delat telefonnummer
 • Delat faxnummer
 • Receptionist svarar (dock ej med ditt bolagsnamn) och vidarebefordrar informationen i ett mail
 • Faxmottagning och vidarebefordran till en angiven e-postadress
 • 1. Posthantering med gratis vidarebefordran veckovis till önskad adress, oavsett land
  2. eller en säker förvaring på kontoret där du då kan hämta upp din post.

Pris: 6 månader = US$ 250
12 månader = US$ 430

Virtual Office: Premier Package

1. Premier Package

Virtual Office Services
Virtuellt kontor, Registered Office, vid påringning besvaras samtalet av en receptionist i ert företagsnamn.

 • Ett unikt telefonnummer
 • Ett unikt faxnummer
 • Vi svarar i telefon med ert bolagsnamn, eller en auto vidarekoppling till förvalt mobil-, eller annat telefonnummer.
 • Faxmottagning och vidarebefordran till en angiven e-postadress
 • 1. Posthantering med gratis vidarebefordran veckovis till önskad adress, oavsett land
  2. eller en säker förvaring på kontoret där du då kan hämta upp din post.

Pris: 6 månader = US$ 650
12 månader = US$ 1.050

Ingen deposition krävs.
Undantag: Vidarekoppling av fjärrsamtal, deposition på US$ 300.

Fler tjänster
Oavsett vad du är i behov av så har vi en lösning, besök våra andra tjänster som vi erbjuder!
Se specifikation!
Registrera HK Ltd
Du registrerar snabbt och enkelt dina uppgifter direkt online. Gå till registrering!
I behov av hjälp?
Behöver du hjälp med registreringsuppgifterna?
Tele: 08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering
E-post: bolag@bolagsregistrering.biz
Vi har en enkel och en snabb handläggning!
Du kan registrera ett LTD utan att vara i HK
Registrera företagsuppgifterna direkt online!

Varför registrera HK Ltd?

En av Hong Kongs huvudfördelar är att det inte anses vara ett skatteparadis och är mer känt för att vara ett stort, etablerat och ledande finanscenter. Hong Kong är ett av få länder i världen som beskattar på territoriell basis

Registrering

HK Ltd färdigt att tas i bruk redan dagen efter.
Registrera företagsuppgifterna direkt online.
Redan imorgon kan du vara “in business!”