Hong Kong företagsvänlig plats

En del hävdar att det är världens lättaste ställe att göra business på.

Är Hong Kong en företagarvänlig plats?

Hong Kong är en av världens mest företagarvänliga platser.
Och ska man satsa här är det viktigt att finnas på plats, det visar inte minst Yahoos seger över Google…
Det är i den här delen av världen det kommer att hända framöver.
Jorden kommer att rotera kring Asien, med Kina som den stora dominanten.

Exportrådet

Stefan Arenbalk på Exportrådet tvekar inte när han talar.
Han är övertygad om att Hong Kong är en viktig plats för svenska företag, i dag och i framtiden.
Huvudargumentet är att Hong Kong traditionellt varit porten till Kina.
Det är en av världens största hamnstäder och Kina är världens största producentland med en tvåsiffrig exporttillväxt årligen.

För de som har en god inkomst är Hong Kong ett skatteparadis, inkomstskatten är mycket låg.
Detsamma gäller för bolagsskatten. Hong Kong är även en frihandelszon och saknar tullar.
Trots att regionen inlemmades i Kina 1997 har den kinesiska regimen inte tvingat in Hong Kong i landets byråkrati eller handelsregler.
Att starta företag går snabbt och smidigt. Lönerna är förvisso lägre än i väst, men ändå högre än i Kina och några sociala avgifter tas inte ut.

Byråkrati i Hong Kong?

Väldigt lite byråkrati i Hong Kong!
– Det finns väldigt lite byråkrati.
En del hävdar att det är världens lättaste ställe att göra business på. Kina är betydligt struligare