08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering bolag@bolagsregistrering.biz

Starta Hong Kong bolag

Hong Kong Limited

Den mest förekommande företagsformen i Hong Kong är ”Limited” som kan jämföras med ett svenskt ab eller engelskt Ltd, i den meningen att ägarna inte har något personligt ansvar för företagets eventuella skulder. För att registrera bolag i Hong Kong behöver du inte vara fysiskt närvarande, du skickar dokument som stryrker din identitet. Låg kostnad för registrering och underhåll av ett Hong Kong bolag.

Vem kan äga ett Hong Kong Limited?

Bolaget kan ägas till 100% av juridisk person eller en utländsk medborgare, oavsett nationalitet.
Engelskan är det officiella språket all rapportering och viktig information är på engelska.

Det har aldrig varit lättare att registrera ett Hong Kong bolag
med ett Business Account och MasterCard.

Registrera företagsuppgifterna för HK bolaget enkelt direkt online!

Krav för att starta HK bolag

Bolagssekreterare: Alla HK bolag måste anmäla en sekreterare.
Antingen en person som är medborgare i Hong Kong, eller ett annat företag i Hong Kong. Bolagssekreteraren har som uppgift att bland annat hålla reda på samt skicka in företagets årsrapporter och annat till myndigheter.
Registered Office: Ett Hong Kong bolag måste ha en fysisk adress i Hong Kong.
En bolagsadress, kallas för Registered Office, som är bolagets officiella adress gentemot myndigheter, banker, kunder, du får använda adressen fritt.
Vi tillhandahåller denna service!

Krav för registrering

  1. Minst en aktieägare
  2. Minst en direktör, kan också vara aktieägare
  3. En bolagssekreterare
  4. Registered Office, bolagsadress i Hong Kong
  5. Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD

Du kan registrera ett bolag utan att vara på plats i Hong Kong!
Vi försäkrar att all registrering respektive tjänster blir rätt genomförda, med rätt handlingar till respektive myndighet. Vi följer de lagstadgade föreskrifterna som gäller för detta i Hong Kong.

Villkor för registrering av HK Limited
Det är viktigt att du/ni är införstådda med vad som gäller för att vi ska kunna fullfölja en registrering av ditt/ert Hong Kong bolag.
Läs igenom Gällande Avtal och vår Integritetspolicy!
Komplett registrering
Se vad som krävs och vad som ingår vid registreringen samt prisuppgift.
Se specifikation!
Starta Hong Kong bolag
Service & Tjänster
Oavsett vad du är i behov av så har vi en lösning,
besök våra tjänster som vi erbjuder!
Se specifikation!
Vi har en enkel och en snabb handläggning!
Du kan registrera ett LTD utan att vara i HK
Registrera företagsuppgifterna direkt online!

Varför registrera HK Ltd?

En av Hong Kongs huvudfördelar är att det inte anses vara ett skatteparadis och är mer känt för att vara ett stort, etablerat och ledande finanscenter. Hong Kong är ett av få länder i världen som beskattar på territoriell basis

Registrering

HK bolaget är färdigt att tas i bruk redan dagen efter.
Registrera företagsuppgifterna direkt online.
Redan imorgon kan du vara “in business!”