08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering bolag@bolagsregistrering.biz

Registrera Hong Kong bolag

Låg kostnad för registrering och underhåll av ett Hong Kong bolag.
Den mest förekommande företagsformen i Hong Kong är ”Limited” som kan jämföras med ett svenskt ab eller engelskt Ltd, i den meningen att ägarna inte har något personligt ansvar för företagets eventuella skulder. För att registrera bolag i Hong Kong behöver du inte vara fysiskt närvarande, du skickar dokument som stryrker din identitet.

Vem kan äga ett Hong Kong Limited?

Bolaget kan ägas till 100% av juridisk person eller en utländsk medborgare, oavsett nationalitet.
Engelskan är det officiella språket
all rapportering och viktig information är på engelska.
Det har aldrig varit lättare att registrera ett Hong Kong bolag

Era registreringsuppgifter för Hong Kong Limited direkt online!

Registrera Hong Kong bolag

Krav för att registrera ett Hong Kong bolag

Bolagssekreterare: Alla HK bolag måste anmäla en sekreterare.
Antingen en person som är medborgare i Hong Kong, eller ett annat företag i Hong Kong.
Bolagssekreteraren har som uppgift att bland annat hålla reda på samt skicka in företagets årsrapporter och annat till myndigheter.
Vi tillhandahåller denna service!
Registered Office: Ett Hong Kong bolag måste ha en fysisk adress i Hong Kong.
En bolagsadress, kallas för Registered Office, som är bolagets officiella adress gentemot myndigheter, banker, kunder osv. Vi tillhandahåller denna service!

Krav för att registrera HK bolag

  1. Minst en aktieägare
  2. Minst en direktör
  3. En bolagssekreterare
  4. Registered Office, bolagsadress i Hong Kong
  5. Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD

Vi försäkrar att all registrering respektive tjänster blir rätt genomförda, med rätt handlingar till
respektive myndighet. Vi följer de lagstadgade föreskrifterna som gäller för detta i Hong Kong.

OBS! Du kan registrera ett Hong Kong bolag utan att vara på plats!

OBS! Krav för att vi ska genomföra en registrering

Det är viktigt att du/ni är införstådda med vad som gäller för att vi ska kunna fullfölja en registrering av ditt/ert Hong Kong bolag.

  1. I am / We are the beneficial owner(s) of the Company
  2. The Company will not be used for the following activities: Trading in arms, weapons or munitions; pornography; gambling and the illegal activities in Hong Kong or in the country of business.
  3. The Company will not be used for financial business involving the solicitation of funds from the general public; Offering investment advice to the general public; the management of investments other than the property of the company or the operation and administration of collective investment schemes.
  4. I am not prohibited under the laws of any country by reason of being a minor or otherwise disqualified from being a party to a contract; I am not and have never been an undischarged bankrupt; my assets are sufficient to meet the current or expected demands of my creditors; I have never been disqualified from acting as a director in any jurisdiction or been imprisoned or found guilty of any criminal offence (other than a motoring offence carrying a non custodial sentence) or been proven to have acted in a fraudulent or dishonest manner in any civil proceedings, I have never been subject to a judicial or other official enquiry and I am not resident in a country subject to any embargo imposed by the Security Council of the United Nations or Hong Kong.
  5. No refunds will be given after confirmation
Komplett bolagsregistrering

Company Registration and Post-Incorporation Documentation
To professional services rendered in connection with the incorporation of a Hong Kong company, including preparation of the first director resolution, appointment of director, shareholders, Register of Directors and Register of Members, Issuance of Share Certificate and preparing of company seal and two company chops and all matters incidental thereto.

Maintenance Fee
Annual Fee of providing Hong Kong Registered Office and Company Secretary.

Payment of Registration
Application and payment of Business Registration Certificate.

Statutory documentation
Preparing and Filing of annual statutory documentation to relevant government department. Included Annual Return, Resolution in Writing of Annual General Meeting, “NIL” Profit Tax Return and “NIL” Employer Tax Return. All the government fee is included.

Komplett registrering av HK bolaget

Tillvalstjänster för HK bolag

Bolagets sätesadress i HK
Hong Kong adress Virtual Office Services
Se specificerad info!

Bank Account Opening Assistance
Provision of FULL SET of certified true copy of corporate documents by a Chartered Secretary with assistance of arrangement of an interview with a bank manager in office to facilitate your bank account opening.

Nominee Services by a Confident Offshore company
Provision of an additional offshore company for creation an additional layer to protect the company ownership and directorship cannot be access by public channel. It can remain the controlling power by client thoroughly.

Vi finns i HK

Välutbildad personal
möter upp dig i HK
och ger dig goda råd
inför framtiden…