Fördel Hong Kong bolag

HK ett ledande finanscenter

En av Hong Kongs huvudfördelar är att det inte anses vara ett skatteparadis.
Hong Kong är mer känt för att vara ett stort, etablerat och ledande finanscenter, med en säker ekonomi.
What’s the Advantage for a Hong kong Limited?

Beskattning på territoriell basis

Hong Kong är ett av få länder i världen som beskattar på territoriell basis.
Om bolagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong, då anses vinsterna vara skattefria.
De flesta länder beskattar företags vinster oavsett från vilket land de härrör.
Till skillnad från många andra länder i Asien, så råder rörelsefrihet för kapital.
Reavinster, utdelningar och ränteintäkter är skattefria.
*There is no VAT, GST or any other sales tax in Hong Kong.
VAT = Value Added Tax | GST = Goods and Services Tax

Fler fördelar

 • Aktiekapital är från 1 HKD
 • Skattesystemet i Hong Kong är enkelt och okomplicerat
 • Inga begränsningar för utlänningar att vara aktieägare eller styrelseledamöter i ett Hong Kong bolag
 • Låg kostnad för registrering och underhåll
 • Registrera Hong Kong Ltd, enkel handläggning
 • Registrera bolaget online, utan personligt besök.
 • HK Ltd bolag har ett mycket högt anseende i hela världen.

Alla kan äga ett HK Limited

Bolaget kan ägas till 100% av juridisk person eller en utländsk medborgare, oavsett nationalitet, man behöver INTE vara bosatt i HK.
Krav för registrering

 1. Minst en aktieägare
 2. Minst en direktör, kan också vara aktieägare
 3. En bolagssekreterare (ingår)
 4. Registered Office (ingår), bolagsadress i Hong Kong
 5. Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD