08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering bolag@bolagsregistrering.biz
Fördel Hong Kong bolag

Alternativa banker

Registrering av företagskonto och kontokort direkt online

  1. Företagskonto med kort Hong Kong bolag och Offshore bolag
  2. Företagskonto med MasterCard för bolag registrerade inom EU
  3. Företagskonto i Lettland
  4. Online konton med kort
  5. Personkonto med i England

Fördel Hong Kong bolag säker ekonomi

En av Hong Kongs huvudfördelar är att det inte anses vara ett skatteparadis.
Hong Kong är mer känt för att vara ett stort, etablerat och ledande finanscenter.

Hong Kong är ett av få länder i världen som beskattar på territoriell basis.
De flesta länder beskattar företags vinster oavsett från vilket land de härrör.
Till skillnad från många andra länder i Asien, så råder rörelsefrihet för kapital.

  • Registrera Hong Kong bolag en enkelt och en snabb handläggning
  • Aktiekapital är från 1 HKD
  • Låg kostnad för registrering och underhåll
  • Skattesystemet i Hong Kong är enkelt och okomplicerat
  • Inga begränsningar för utlänningar att vara aktieägare eller styrelseledamöter i ett Hong Kong bolag

Det finns många fördelar med ett Hong Kong bolag och det är fullt lagligt och legitimt.
Det är varje persons rättighet att registrera ett Hong Kong bolag då förutsättningar och ändamålen
för affärsverksamheten passar bäst i ett Hong Kong bolag.

OBS! Du kan registrera ett Hong Kong bolag utan att vara på plats!

Vi finns i HK

Välutbildad personal
möter upp dig i HK
och ger dig goda råd
inför framtiden…