EU och Hong Kong

Relation mellan Hong Kong och EU

Avtal EU och Hong Kong

Tullsamarbetsavtal mellan EU och Hong Kong 1999 undertecknades ett tullsamarbetsavtal mellan EU och Hong Kong.
Detta innebar en formalisering av det redan existerande samarbetet, men visar också på Hong Kongs autonomi i dessa frågor.
EU har som mål att fördjupa samarbetet inom områden som utbildning, forskning och miljö.

Samarbete EU & HK

EU och Hong Kong har ett gott samarbete
Ett särskilt frihandelsavtal mellan Hong Kong, Macau och Kina, Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA) trädde i kraft den 1 januari 2004. Avtalet har stegvis utvidgats till att gälla samtliga varugrupper och liberalisering inom ett stort antal tjänstesektorer. En kontinuerlig dialog förs om ytterligare åtgärder för att stimulera ömsesidigt handelsutbyte och investeringar.
Handel, Hong Kong har, enligt Basic Law, rätt att föra en självständig handelspolitik.
EU och Hong Kong har ett gott samarbete i dessa frågor, speciellt inom ramen för WTO.

Internationell handel

Internationella handeln drivkraften
Först och främst är den internationella handeln drivkraften i Hong Kongs dynamiska ekonomi.
Staden är starkt beroende av den internationella handel som betjänas av det enorma hamnområdet.
Betydelsen av Hong Kong i internationell handel reflekteras också av att staden år 2005 hade hela 107 konsulat och generalkonsulat, mer än någon annan stad i världen. Självaste New York hade färre, med sina 93 konsulat.
Hong Kong har en av världens minst reglerade ekonomier, är världens tionde största handelsenhet och 11:e största bankcentrum.

Stabil valuta

Hong Kongs monetära politik tar sikte på att hålla valutan stabil.