Etablera sig i Hong Kongs frizon

Varor som kommer in i zonen behöver inte betala tullar eller avgifter förrän de lämnar zonen ...

En frizon eller frihandelszon

En frizon är ett särskilt geografiskt område inom ett land där varor kan importeras, lagras, bearbetas och re-exporteras utan att behöva betala tull eller andra importavgifter.
Målet med frizoner är oftast att främja handel och investeringar genom att erbjuda skattelättnader och förenklade tullprocedurer.

Fördelar med frizon

  • Tullfrihet: Varor som kommer in i zonen behöver inte betala tullar eller avgifter förrän de lämnar zonen och kommer in på landets vanliga marknad
  • Förenklade regler: Ofta finns det färre regleringar och byråkrati för företag som verkar inom en frizon, vilket kan göra det lättare att driva verksamhet.
  • Lagring och bearbetning: Företag kan lagra varor i frizonen och även bearbeta eller montera produkter utan att betala tullar.
  • Exportera om: Varor kan re-exporteras från frizonen utan att någonsin komma in på den inhemska marknaden, vilket kan vara fördelaktigt för handelsföretag.
    Ex: Vi förmedlade försäljningen av företaget till en annan ägare…

Frihandelszoner ger företag möjlighet till nya marknader vilket kan gynna deras export.
Hong Kong har ingen tull på de flesta varor, vilket gör det attraktivt för internationell handel.

Hong Kong ledande finanscenter

Staden är ett av de största finansiella centren i världen.
Frihandelszonen har också bidragit till detta.
frihandelszon fungerar som en bro mellan öst och väst.
Företag från alla världsdelar använder HK som en plattform för att nå marknader i Asien och självfallet även resten av världen.
Hong Kong är ett av de mest eftertraktade ställena att registrera och driva ett företag.
Registrering sker online, man behöver inte vara på plats för att starta ett HK limited

Kort historik om Hong Kong

Innan 1997 var Hong Kong en brittisk koloni, och dess ekonomiska och handelspolitik var i stor utsträckning självständig från Storbritannien.
Efter överlämnandet till Kina blev Hong Kong en Särskild Administrativ Region (SAR) under Kina, men behöll mycket av sin ekonomiska autonomi.

Frågor & Svar

Vad är en frihandelszon?

En frihandelszon är ett område där varor och tjänster kan importeras och exporteras fritt, utan att behöva betala tullar eller skatter.
Frihandelszoner finns ofta i utvecklingsländer, där de kan användas för att främja handel och investeringar.

Vad är fördelarna med en frihandelszon?

Fördelarna är många, för att nämna några:
1. Lägre kostnader, bland annat genom lägre tullar och skatter.
2. Konkurrensfördel genom att minska kostnader.
3. Tillgång till nya marknader genom att öka exporten
HK är strategiskt beläget. Välutvecklad infrastruktur och kvalificerad arbetskraft.

Vilka är de bästa branscherna att etablera sig i Hong Kong?

De mest förekommande branscherna är:
Finansiella tjänster, Logistik, E-handel och High-tech

Var kan jag registrera HK Ltd?

Det gör du enkelt hos oss, direkt online! Vi kan även hjälpa till med bankkonto, administration, bokföring, se mer information på vår site.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *