08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering bolag@bolagsregistrering.biz

UK bolag som komplementär i ett Kommanditbolag

Registrera ett kommanditbolag med ett UK bolag som komplementär.
Ett UK bolag går in som komplementär och du/ni går in som kommanditdelägare.
Komplementär är en fysisk person eller juridisk person som ansvarar för ett kommanditbolags samtliga skulder, dvs har ett obegränsat ansvar.
Kommanditdelägare, ansvarar endast för sin egen insats.

Support för LTD bolag & SUF bolag