08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering bolag@bolagsregistrering.biz

Registrera filial

Registrera filial i Sverige SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial Att registrera filial, en filial är en företagsform även kallad SUF bolag, som innebär att ett utländskt företag (ex. ett Engelskt Ltd bolag) bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett...

UK bolag som komplementär

UK bolag som komplementär i ett Kommanditbolag Registrera ett kommanditbolag med ett UK bolag som komplementär. Ett UK bolag går in som komplementär och du/ni går in som kommanditdelägare. Komplementär är en fysisk person eller juridisk person som ansvarar för ett...