Gällande avtal

Registrering av Hong Kong bolag och övriga bolagstjänster.
BolagsRegitrering.biz garanterar en komplett och lagenlig genomförd registrering av bolagen och att avgift betalas in till rätt myndighet.
Vidare säkerställer vi att våra tjänster och produkter är enligt det vad som påtalas på sajten.
Vid registrering av Hong Kong Limited, ska även ”Villkor för registrering av Hong Kong Limited” godkännas.

Tredje part/Undantag
Beställning är bindande när uppgifterna är konfirmerade, eller att betalning mottagits vilket då betraktas som att tjänsten har påbörjats, därför kan under inga omständigheter en återbetalning eller en delsumma krävas eller begäras. BolagsRegistrering.biz är absolut inte ansvarig när tredje part anlitas för diverse tjänster eller produkter. Vid en eventuell reklammation ska kommunikationen endast vara mellan er och respektive uppdragsgivare. Dessutom kan vi inte hållas som ansvariga om ni underlåter er, oavsett anledning, att inte skicka begärda handlingar och dokument som efterfrågas för respektive tjänst eller om ni gett oss inkorrekta eller vilseledande uppgifter. Vidare kan vi inte hållas som ansvariga om en bank skulle avslå er ansökan om bolagskonto, vid ett eventuellt avslag är det er egen skyldighet att föra en dialog med respektive bank.

Tryckfel
Vi reserverar oss för s.k. tryckfel och felprissättningar på sajten och förbehåller oss rätten att avslå ordrar.

Cookies information
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas.

På BolagsRegistrering.biz används en vanlig cookies till att sätta vilket språk som används på sajten.
Accepterar du inte cookies kommer endast Svenska att funka på sajten.
Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.Cookies är en liten textfil som lagras en längre tid på användarens dator. Brukandet av Cookies är helt ofarligt för användaren och används inte i något annat syfte än som beskrivits i texten. Vill du veta mer om cookies och vad lagen säger om detta kan du besöka PTS webbplats

Personuppgifter PUL
Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras av i egenskap av personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, vid en eventuell kreditprövning, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för och dess närstående sajter. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ges inte ut till tredje part. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har alltid rätt att begära att BolagsRegistrering.biz ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig.
Genom att godkänna BolagsRegistrering.biz köpvillkor/orderavtal samtycker du till ovanstående.

Fullfölja registrering

Det är viktigt att du/ni är införstådda med vad som gäller för att vi ska kunna fullfölja en registrering av ditt/ert Hong Kong bolag.

  1. I am / We are the beneficial owner(s) of the Company
  2. The Company will not be used for the following activities: Trading in arms, weapons or munitions; pornography; gambling and the illegal activities in Hong Kong or in the country of business.
  3. The Company will not be used for financial business involving the solicitation of funds from the general public; Offering investment advice to the general public; the management of investments other than the property of the company or the operation and administration of collective investment schemes.
  4. I am not prohibited under the laws of any country by reason of being a minor or otherwise disqualified from being a party to a contract; I am not and have never been an undischarged bankrupt; my assets are sufficient to meet the current or expected demands of my creditors; I have never been disqualified from acting as a director in any jurisdiction or been imprisoned or found guilty of any criminal offence (other than a motoring offence carrying a non custodial sentence) or been proven to have acted in a fraudulent or dishonest manner in any civil proceedings, I have never been subject to a judicial or other official enquiry and I am not resident in a country subject to any embargo imposed by the Security Council of the United Nations or Hong Kong.
  5. No refunds will be given after confirmation

Registrera Hong Kong Ltd