08-559 213 23 | Skype: BolagsRegistrering bolag@bolagsregistrering.biz

Anonym styrelse

Anonym styrelse i Hong Kong Limited
En anonym styrelse och en aktieägarlösning är att man sätter upp ett anonymt holdingbolag i ett annat land, som ni ensamt äger och kontrollerar. Holdingbolaget tar sedan platsen som styrelse och aktieägare till Hong Kong bolaget.

Aktieägarlösning

En anonym styrelse och aktieägarlösning
Denna tjänst kallas för Nominee Services by a Confident Offshore Company

Lagligt och legitimt

Det är fullt lagligt och fullt legitimt, det är varje persons rättighet att starta upp ett offshore bolag där var förutsättningarna och ens ändamål för affärsverksamheten passar bäst.

Anonym styrelse
Hong Kong bolag

Bolagsbildning i HK

Starta Hong Kong bolag på 1 dag
med bolagsadress & bankkonto…
Hong Kong bolag

Redovisningshjälp i HK

Vi har all kunskap om skatte-
lagstiftningen i Hong Kong…
Hong Kong bolag

Bolagsadress i HK

Vi erbjuder bolagsadress på en prestigefylld gata i Hong Kong…
Hong Kong bolag

Offshore konto

Vi bistår med att öppna ett
offshore konto för HK bolaget …